Guide and Coach Projektledning

Kvalitetsledning och Kvalitetsutveckling

Guide and Coach International erbjuder kvalitetsutveckling  inom ledarskap, kommunikation, internationella samarbeten och projektledning inom turisttjänster, resor och expeditioner.  Vi leder utvecklar och förmedlar unika kunskaper inom Guidning, Coachning och Projektledning  för effektivitet och kulturell förståelse för internationella och mångkulturell möten, samarbeten, medling, förhandling och affärer.

Projektledning och kvalitetsutveckling  inom:                                                                                                                                                   Ledarskap och Kommunikation.                                                                                                                                                        Effektivitet och Motivation.                                                                                                                                                             Hälsofrämjande Aktiviteter för funktionellt Ledarskap                                                                                                                                   Trygghet & Säkerhet.                                                                                                                                                                             Ledarskap & Kommunikation                                                                                                                                                               Teambuilding                                                                                                                                                                                            Rekrytering & Bemanning                                                                                                                                                                         Organisation & Omorganisation .                                                                                                                                                              Arkeologi Historia Konst.                                                                                                                                                                 Hälsoträdgårdar och Grön Rehab.                                                                                                                                                   

Välkomna och kontakta oss via e-post

Vi utgår från huvudkontoret i Göteborg

+46 (0) 707385456

info@utvecklandeupplevelser.se

Kontakta oss via e-post