Utvecklande Upplevelser  Niwashi Koncept  Utbildningar

För Arbetsplatser

Här nedan presenteras kursutbudet för arbetsplatser inom statlig, kommunal verksamhet, för näringsliv och privatsektor samt organisationer.

För Privatpersoner

mycket av kursutbudet är tillgängligt för privatpersoner och med fördel i samband med de utbildande resor som vi erbjuder, mer information finns längre ner på denna sida.

Föreläsningar

mer information finner ni längre ner på denna sida... välkomna

Nå mål

Ledarskap och management med konkreta lösningar

Ett tydligt kurskoncept för hur arbetsplatser, chefer och alla medarbetare kan Nå mål genom att inse konkreta lösningar på arbetsplatsproblem och livssituationer.

Utveckla förmågan att se igenom situationer... inse vart de leder och styr mot önskvärt resultat.

Här presenteras tydliga konkreta lösningar som understöds av de tre områdena Niwashi kommunikation, trygghet och hälsa/motion som ingår i kurskonceptet.

Kommunikation

Hur vi leder, hantera, förhandlar i situationer och möten med kända och okända personer för konkreta lösningar som fungerar i alla kulturer för att Nå mål.             

Ett unikt koncept för kulturell och individuell kommunikation.

Kursen genomförs av kursledare som framgångsrikt genomfört tusentals möten och har erfarenhet av att dagligen hantera och lösa situationer genom effektivitet i ledarskap, management, förhandlingar och kommunikation i Sverige och mer än 30 olika länder i Europa, Asien, Mellanöstern, Afrika, Latinamerika och Nordamerika.

Trygghet                          

Sedan 90-talet har vi erbjudit kurser i kommunikation för Trygghet Säkerhet Självskydd som bygger på en unika struktur och pedagogik som gör konceptet lätt att lära och praktisera.

En kurs som undervisar i hur man kan utföra sitt arbete utan att hamna i hot och våldssituationer... i kombination med Konkreta Lösningar om  hot och våldssituationer uppstår.

Kurserna är lämpligt för alla yrkeskategorier. Många av våra tidigare uppdragsgivare har varit från kommunala och statliga verksamheter.


Hälsa & Motion

I kurspaketet ingår effektiva hälsofrämjande miljöer, metoder och aktiviteter för hälsa, välbefinnande och livsenergi.

Beroende på mål kan dessa användas för både friskvård, rehabilitering och som Prestationshöjande aktiviteter.

Hälsa, livsenergi, smidighet och stabilitet genom användandet av naturen, trädgårdar, grön rehab, behandlingar och motion.

Se även våra hälsoresor med vandringar, qigong, yoga och Niwashi koncept hälsoaktiviter för motion, smidighet, stabilitet och livsenergi.

Utvecklande Upplevelser

Niwashi koncept

Utbildningar för arbetsplatser

Konkreta Lösningar på Arbetsplatsproblem för alla yrkeskategorier

Niwashi koncept är ett kurspaket som erbjuder utbildning, projektledning och coaching för arbetsplatser inom näringsliv, organisationer, stat, kommun och idrotten.

Kursdagar innehåller aktiviteter och upplevelser kombinerat med metoder och strategier där vi arbetar med att hur vi kan förbättra och höja skicklighetsnivån inom Ledarskap Management Kommunikation Förhandling Konflikthantering och för de verksamhet där det behövs även Självskydd

Samma kurs i två varianter

1 Konkreta lösningar: för de som har problem och svåra situationer i arbetslivet och behöver konkreta lösningar för trygghet, motivation och trivsel.

2 Livskvalitet Nå mål och Teambuilding för de som vill nå sin potential inom effektivitet, motivation, trivsel. För er som vill ha intressanta och trevliga dagar för chefer eller personal fyllda med Utvecklande Upplevelser.

Grundkursens fyra delar

1 Niwashi Nå Mål & Ledarskap

2 Niwashi kommunikation

3 Niwashi Trygghet (inklusive självskydd)

4 Niwashi Hälsa och motion

Grundkurs och fortsättning

Dag 1 & Dag 2 Leda situationer Kommunikation Hälsa Trygghet Dag 3 Konkreta lösningar Dag 4 Nå mål. Fördjupnings kurser finns

Pris                                             Grundkursen för personalgrupper och privatpersoner från 1750 kr per person och dag i Göteborg.

Pris Ledarskap och konkreta lösningar för chefer 7500 kr per person och dag.

Kontakta oss för information om priser i övriga landet.

Utbildning för privatpersoner

Utvecklande Upplevelser Niwashi koncept Nå Mål Livskvalitet och Lösningar på livssituationer

Grundkursen fokusera på att nå mål och lösa de problem som hindrar. Kursen är väldigt konkret och ger principer, bredd och djup på hur hantera livssituationer, relationer och arbeten för att skapa livskvalitet. Kursen vänder sig till privatpersoner men har samma upplägg som kursen som beskrivs ovan för arbetsplatser. Se även sidan unika resor för de kurser som genomförs i kombination med resor.

Niwashi Hälsoaktiviteter

Niwashi Hälsoaktiviteter är ett koncept för friskvård rehab och prestationshöjande genom att använda naturen, hälsofrämjande aktiviteter och utvecklande upplevelser för glädje hälsa balans och trygghet.

Denna kurs har flertal hälsoaktiviteter på programmet för funktionellt ledarskap av sig själv och sina medmänniskor.

Niwashi Grön Friskvård och Rehab för att återhämta hälsa kraft energi motivation

Niwashi Natur & Internal Arts Niwashi yoga och qigong i kombination med naturupplevelser.

Föreläsningar och Workshops

Trädgårdar                                                                                                                                                                                            Användningsområden Hälsoträdgårdar Grön Rehab                                                                                                                                   Trädgårdsdesign layout för unika användningsområden idag historia och forntid.                                                                                             Trädgårdar för hälsa kyokusui stjärnskådning stenarnas betydelse.                                                                                                         Japanska trädgårdar.                                                                                                                                                                                     Europeiska trädgårdar                                                                                                                                                                                         England Frankrike Italien                                                                                                                                                                                        Tyskland Holland Sverige.                                                                                                                                                                                                                                                                      Naturen                                                                                                                                                                                                   Naturupplevelse Vandring Skogsbad Nationalparker.

Upplev Japan kultur historia unika beteenden arkitektur konst natur trädgårdar mat och dryck

Mat och dryck.                                                                                                                                                                                                Dryckernas historia och utveckling.                                                                                                                                                              Vatten te kaffe choklad juice vin sake whiskey.                                                                                                                                                       Vinets historia.                                                                                                                                                                                               Vinkunskap Druvor och etiketter.                                                                                                                                                                           Japans nationaldryck sake

Konsthistoria & konstvetenskap                                                                                                                                            Arkeologi & Historia

Hälsa och Välbefinnande                                                                                                                                                               Naturen och motion för friskvård prestationshöjande och rehab.                                                                                         Qigong                                                                                      

Kontakta gärna oss för priser och mer information.